top of page

Kết nối với chúng tôi

Thông tin liên hệ Ngọc Sương Seafood & Bar

08 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

0888 599 399

  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Thông tin liên hệ Ngọc Sương Sài Gòn

106 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

028 39256939

  • Facebook
bottom of page